Bus

Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland. Het nationale en internationale verkeer wordt steeds drukker en complexer en stelt derhalve hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. Verkeersschool Wischmann staat garant voor een gedegen opleiding.

In het kort ziet de procedure om het busrijbewijs te behalen er als volgt uit:
u legt 2 theorie-examens RV1 (verkeer, autotechniek) en V2D administratie personenvervoer en een praktijkexamen af bij de CCV.
Scoort u voldoende met de 2 theorie-examens, dan ontvangt U 2 uitslagformulieren. Deze uitslagformulieren heeft U nodig om het praktijkexamen D te kunnen afleggen.

Verder dient u naar een Arbo arts te gaan voor een medische keuring. Na de medische keuring verstuurt u dit naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Indien u geschikt bent, ontvangt u een geschiktheidverklaring van het CBR. Deze dient u op de dag van het praktijkexamen aan de examinator te overleggen.

De praktijklessen

Voor de rijlessen dient u in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs, categorie B. Voordat u gaat aanvragen voor het examen dient u door een Arbo-arts gekeurd te worden. Deze vult dan de eigenverklaring in en u verstuurt deze naar CBR. Naar aanleiding van deze eigen verklaring kunt u de geschiktheidsverklaring ontvangen.

Het praktijkexamen voor de bus.

Voorafgaand aan het examen zal de examinator vragen of u alle papieren bij u heeft. Dit wil zeggen; de geschiktheidverklaring voor de categorie D, de 2 uitslagformulieren van de theorie- examens en een geldig Nederlands rijbewijs en eventueel geldig identiteitsbewijs.
Daarna stelt de examinator een aantal vragen over de papieren die bij het voertuig aanwezig moeten zijn, evenals een aantal technische vragen over het voertuig zelf.

Vakbekwaamheid Bus

Wie beroepsmatig bus gaat rijden dient de vakbekwaamheid (code 95) te behalen. Hiervoor dient u een extra theorie- examen af te leggen en 2 extra praktijktoetsen.

De praktische toets

bestaat o.a. uit;

  • houding ten opzichte van een passagier,
  • op de juiste manier laden en vastzetten van diverse soorten bagage,
  • voorkomen van criminaliteit,
  • hoe te handelen in noodsituaties.

De toets besloten terrein

bestaat uit het uitvoeren van verschillende bijzondere verrichtingen met de bus op ons oefenterrein.