Vrachtauto

Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland. Het nationale en internationale verkeer wordt steeds drukker en complexer en stelt derhalve hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. Verkeersschool Wischmann staat garant voor een gedegen opleiding.

In het kort ziet de procedure om het vrachtautorijbewijs te behalen er als volgt uit:
u legt 2 theorie-examens af:

  • RV1 (verkeer, autotechniek) en
  • V2C (administratiegoederenvervoer)

en een praktijkexamen af bij de CCV (onderdeel CBR).
Scoort u voldoende bij de 2 theorie-examens, dan ontvangt u 2 uitslagformulieren. Deze uitslagformulieren alsmede een medische akkoordverklaring van het CBR heeft u nodig om het praktijkexamen C te kunnen afleggen.

De praktijklessen

Voor de rijlessen dient u in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs, categorie B. Voordat u gaat aanvragen voor het examen dient u door een Arbo-arts gekeurd te worden. Deze vult dan de eigenverklaring in en u verstuurt deze naar het CBR. Naar aanleiding van deze eigen verklaring kunt u de geschiktheidverklaring ontvangen.

Het praktijkexamen voor de vrachtauto.

Voorafgaand aan het examen zal de examinator vragen of u alle papieren bij u heeft. Dit wil zeggen; de geschiktheidverklaring voor de categorie C, de 2 uitslagformulieren van de theorie- examens en een geldig Nederlands rijbewijs en eventueel een geldig identiteitsbewijs.
Daarna stelt de examinator een aantal vragen over de papieren die bij het voertuig aanwezig moeten zijn evenals een aantal technische vragen over het voertuig.

Vakbekwaamheid Vrachtauto

Indien u beroepsmatig vrachtauto gaat rijden, dient u de vakbekwaamheid (code 95) te behalen. Hiervoor dient u een extra theorie- examen af te leggen en 2 extra praktijktoetsen.

  • Het theorie- examen V3C is een schriftelijk examen en bestaat uit casestudies; 3 cases met elk 15 gesloten vragen.
  • De praktische toets bestaat o.a. uit het laden en vastzetten van diverse soorten lading, gebruik van palletwagens en de laadklep etc.
  • De toets besloten terrein bestaat uit het uitvoeren van verschillende bijzondere verrichtingen met de vrachtauto op ons oefenterrein.

Vrachtauto met aanhangwagen.

Voor de rijlessen met de vrachtauto en aanhangwagen dient u in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs, categorie B C.
Voordat U gaat aanvragen voor het examen moet U door een Arbo-arts gekeurd worden. Deze vult dan de eigenverklaring in. Aan de hand van deze eigen verklaring kunt u de geschiktheidverklaring ontvangen. (Ook wanneer U gekeurd bent voor Uw vrachtautorijbewijs moet er een eigenverklaring ingestuurd worden)

Het Praktijkexamen voor de vrachtauto met aanhangwagen

Voorafgaand aan het examen zal de examinator vragen of u alle papieren bij u heeft.
Dit wil zeggen; de geschiktheidverklaring voor de categorie CE en een geldig Nederlands rijbewijs en eventueel geldig identiteitsbewijs.
Daarna stelt de examinator een aantal vragen over de papieren die bij het voertuig aanwezig moeten zijn evenals een aantal vragen over de lading en de aanhangwagen. Daarbij dient u ook over de vaardigheid te beschikken om met de voertuigcombinatie recht achteruit en in een bocht te kunnen rijden en zult u zelfstandig de aanhangwagen moeten aan- en afkoppelen.