Bus

Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland. Het nationale en internationale verkeer wordt steeds drukker en complexer en stelt derhalve hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. Verkeersschool Wischmann staat garant voor een gedegen opleiding.

In het kort ziet de procedure om het busrijbewijs te behalen er als volgt uit:
u legt 2 theorie-examens RV1 (verkeer, autotechniek) en V2D administratie personenvervoer en een praktijkexamen af bij de CCV.
Scoort u voldoende met de 2 theorie-examens, dan ontvangt U 2 uitslagformulieren. Deze uitslagformulieren heeft U nodig om het praktijkexamen D te kunnen afleggen.

Verder dient u naar een Arbo arts te gaan voor een medische keuring. Na de medische keuring verstuurt u dit naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Indien u geschikt bent, ontvangt u een geschiktheidverklaring van het CBR. Deze dient u op de dag van het praktijkexamen aan de examinator te overleggen.

Het theorie- examen

V3D is een schriftelijk examen en bestaat uit casestudies;
3 cases met elk 15 gesloten vragen.

Vakbekwaamheid Bus

Wie beroepsmatig bus gaat rijden dient de vakbekwaamheid (code 95) te behalen. Hiervoor dient u een extra theorie- examen af te leggen en 2 extra praktijktoetsen.