Vrachtauto

Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland. Het nationale en internationale verkeer wordt steeds drukker en complexer en stelt derhalve hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtautochauffeurs. Verkeersschool Wischmann staat garant voor een gedegen opleiding.

In het kort ziet de procedure om het vrachtautorijbewijs te behalen er als volgt uit:
u legt 2 theorie-examens af:

  • RV1 (verkeer, autotechniek) en
  • V2C (administratiegoederenvervoer)

en een praktijkexamen af bij de CCV (onderdeel CBR).
Scoort u voldoende bij de 2 theorie-examens, dan ontvangt u 2 uitslagformulieren. Deze uitslagformulieren alsmede een medische akkoordverklaring van het CBR heeft u nodig om het praktijkexamen C te kunnen afleggen.

Vakbekwaamheid Vrachtauto

Indien u beroepsmatig vrachtauto gaat rijden, dient u de vakbekwaamheid (code 95) te behalen. Hiervoor dient u een extra theorie- examen af te leggen en 2 extra praktijktoetsen.

  • Het theorie- examen V3C is een schriftelijk examen en bestaat uit casestudies; 3 cases met elk 15 gesloten vragen.
  • De praktische toets bestaat o.a. uit het laden en vastzetten van diverse soorten lading, gebruik van palletwagens en de laadklep etc.
  • De toets besloten terrein bestaat uit het uitvoeren van verschillende bijzondere verrichtingen met de vrachtauto op ons oefenterrein.